Glúin Nua : New Commissioning Fund

Start date: 18/09/2020

Programme overview

Glúin Nua: Ciste Maoinithe Seolta do stiúrthóirí, léiritheoirí agus scríbhneoirí Nua le ábhar gearrfhoirme a chruthú trí mheán na Gaeilge.

Ciste maoinithe & meantóireachta seolta i gcomhpháirtíocht idir TG4, Údarás Craolacháin na hÉireann, Ciste Craoltóireachta Gaeilge Scáileáin Thuaisceart Éireann, Údarás na Gaeltachta agus le tacaíocht ó Ghréasán na Meán Skillnet.

Tá an-áthas ar TG4 scéim 'Glúin Nua' chun ábhar gearrfhoirme úr, nuálach agus siamsúil a choimisiúnú don lucht féachana óg a fhógairt. Is comhpháirtíocht atá sa scéim idir TG4, Údarás Craolacháin na hÉireann, Ciste Craoltóireachta Gaeilge Scáileáin Thuaisceart Éireann (ILBF) agus Údarás na Gaeltachta i gcomhar le Gréasán na Meán Skillnet chun tacaíocht a thabhairt do thallann nua stiúrthóirí, scríobhnóirí agus léiritheoirí atá teacht chun cinn sa tionscal. Seoladh Glúin Nua ag Fleadh Scannán na Gaillimhe inniu mar chuid de Fleadh na bliana seo atá ar siúl ar líne ón 7 go dtí an 12 Iúil.


Glúin Nua: New Commissioning fund to support emerging directors, writers and creative producers to create short-form content in the Irish language.

A new Commissioning and Mentorship fund is launched by TG4 in partnership with the Broadcasting Authority of Ireland (BAI), Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund, Údarás na Gaeltachta and in association with Gréasán na Meán Skillnet.

TG4 are delighted to announce a new scheme ‘Glúin Nua’, to commission appealing short-form content for younger audiences. The fund is a partnership between TG4, Broadcasting Authority of Ireland (BAI), Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund (ILBF) and Údarás na Gaeltachta in association with Gréasán na Meán Skillnet to support up and coming talent in the industry. Glúin Nua is being launched at the Galway Film Fleadh, which is presented online this year from 7-12 July.

Faoin tionscnamh seo cuirfear ciste coimisiúnaithe agus tacaíocht meantóireachta ar fáil chun tallann nua a chothú i dtionscal closamhairc na hÉireann. Beidh comhlachtaí léiriúcháin ábalta glúin nua de scéalaithe a thabhairt chun cinn mar aon le meantóireacht a thabhairt dóibh, d’fhonn tacú leo bunábhar Gaeilge nuálach dírithe ar an aoisghrúpa 16-34. Taispeánfar an t-ábhar seo go digiteach ar ardáin TG4 ar líne ar dtús, chomh maith len é a chraoladh go líneach ina dhiaidh sin nuair is cuí.

Is trí chomhpháirtíocht idir TG4, Údarás Craolacháin na hÉireann, Ciste Craoltóireachta Gaeilge Scáileáin Thuaisceart Éireann (ILBF) agus Údarás na Gaeltachta i gcomhar le Gréasán na Meán Skillnet a chuirtear tacaíocht ar fáil don chiste coimisiúnaithe seo ar fiú €240,000 ar an iomlán é.

 

Is féidir tuilleadh sonraí maidir leis an scéim Glúin Eile a fháil anseo: https://tg4.ie/coimisiun

 

The content will have a digital-first release on TG4’s online platforms, as well as receiving a subsequent linear broadcast where relevant. This commissioning fund to a total value of €240,000 is supported by TG4, the Broadcasting Authority of Ireland (BAI), Northern Ireland Screen’s ILBF and Údarás na Gaeltachta, and in association with Gréasán na Meán Skillnet.

Lís Ní Dhálaigh, Director of Marketing, Development and Partnerships in TG4 said: “TG4 is pleased to announce this scheme to support new talent in the sector. A priority for TG4 is to strengthen our appeal for younger audiences and also to support a new generation of content creators in the industry.”

 

Full details of the Glúin Nua requirements are available here: http://www.tg4.ie/coimisiun