CCanna

Gréasán tiomanta oiliúna d’earnáil na Meán is ea Gréasán na Meán Skillnet. Tacaíonn Gréasán na Meán Skillnet le fostóirí, fostaithe, saoroibrithe agus cuardaitheoirí poist i bPoblacht na hÉireann.
Cinnte; cé gurb é an príomhaidhm atá ag Gréasán na Meán Skillnet ná tacaíocht a thabhairt d’earnáil na meán in Éirinn, aithnímid an t-aistriú a dhéanann scileanna meáin isteach in earnálacha gnó eile agus is féidir linn oiliúint ábhartha shaincheaptha a chruthú in oiriúint do na riachtanais atá agaibh chun sibh a nascadh leis na hoiliúnóirí is fearr atá le fáil.
Tá an bhallraíocht IN AISCE
Cuireann Gréasán na Meán Skillnet fáil ar oiliúint fhiontairthreoraithe agus ar dheiseanna líonraithe. Cuirimid oiliúint atá páirtmhaoinithe ar fáil sna scileanna a theastaíonn uaibh. Éistimid lenár ngrúpa stiúrtha tionscail agus lenár mbaill, ansin déanaimid forbairt, páirtmhaoiniú agus comhordú ar chláir oiliúna in oiriúint do na riachtanais sin.
Tabharfar an oiliúint sa chuideachta, ar láthair ár saoráid oiliúna, nó is féidir é a shocrú ag aon láthair i bPoblacht na hÉireann.
Faigheann Gréasán na Meán Skillnet treoir ó ghrúpa stiúrtha de ghairmithe tionscail atá ina n-ionadaithe ó gach réimse den earnáil lena n-áirítear Craoltóirí, Saoroibrithe, meáin Raidió & Chlódóireachta chomh maith le comhlachtaí tionsclaíochta. Tá baill an ghrúpa stiúrtha i gcroílár a ngnóthaí agus tuigeann siad riachtanais na hearnála go hiomlán, cuidíonn siad, treoraíonn siad agus tacaíonn siad leis an ngréasán agus oibríonn siad ar bhonn deonach.
Tá Gréasán na Meán Skillnet ar cheann den iomad gréasán de chuid Skillnet Ireland a oibríonn chun tacú lena mbaill a bhfuil riachtanais oiliúna acu. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi Skillnet Ireland agus na gréasáin thionsclaíochta eile ag www.skillnetireland.ie