Fáilte chuig Gréasán na Meán Skillnet

Tá sé mar aidhm againn tacú leis an uasoiliúint agus leis an bhforbairt i dTionscal na Meán in Éirinn. Trí oiliúint ardleibhéil fhóirdheonaithe a bheidh curtha ar fáil ag gairmithe tionscail. Lena chois sin, tugaimid tacaíocht d’ócáidí agus do chomhdhálacha líonraithe gairmiúla d’earnáil na meán in Éirinn.

Tá Gréasán na Meán Skillnet cómhaoinithe ag Skillnet Ireland agus ag ballchuideachtaí.

Cúrsaí le Teacht

‘Cuir i láthair do chuid is fearr duit’

– Ar an scáileán.

– Ar líne.

-I duine!

Dáta tosaigh: 22/02/2021

Leabhar Anois

Teistiméireachtaí

Greasán na Meán Skillnet is a valuable asset to Telegael, as well as the Irish Language Media industry as a whole.

Telegael

“We have had a great experience with Gréasán na Meán Skillnet. We have used their services for a few different types of training this year and they seem to be able to find the perfect match, regardless of skill area. The process while it is very straight forward is still very much tailored to our individual needs. We look forward to working with them again.”

TVM (Television Mobiles)

Gréasán na Meán organised Child Protection: As a company that works primarily with young people this was an invaluable course for us as a company and a must for anyone in the sector. It was very well run and efficient which suited our busy schedule. Míle buíochas!

Fibín