Teagmháil

Beidh áthas orainn díriú ar aon cheisteanna nó tagairtí a bheadh agat a chuideodh le dul chun cinn na gcúrsaí amach romhainn a bheith ar an gcaighdeán is airde is féidir.

Déan teagmháil linn tríd an bhfoirm ghasta thíos; bain úsáid as na sonraí ar chlé chun glaoch orainn nó ríomhphost a sheoladh, nó cuir nóta sa phost chugainn.
Ag suil le scéala uait.

Seoladh:

Bainisteoir Gréasáin, Gréasán na Meán Skillnet, An Chuasnóg, Baile Ard, An Spidéal, Co. na Gaillimhe, Éire

Teileafón:

T: +353 91 558400 | F: +353 91

Ríomhphost:

info@greasannamean.ie