Cad is Féidir le Gréasán na Meán a Dhéanamh d’Fhostaithe:

Reáchtálaimid cúrsaí oiliúna fóirdheontais go rialta (cinn ghearra agus cinn fhada) do chuideachtaí eile agus do shaoroibrithe atá ag obair san earnáil.

Bíonn, agus beidh, na cúrsaí seo ina gcinn saincheaptha agus speisialaithe, deartha agus curtha ar fáil ag gairmithe tionscail chun freastal ar na riachtanais atá aitheanta sa tionscal.

  • An bhfuil oiliúint shonrach uait chun cuidiú le dúshláin/forbairtí nua i do phost?
  • Ar mhaith leat d’acmhainn iomaíochta a choinneáil trína bheith suas chun dáta le forbairtí nua i do thionscal?

Is féidir linn cabhrú!

  • Tá an oiliúint riachtanach don dul chun cinn gairme agus do bhreis inniúlachta sa láthair oibre.
  • Tá fóirdheontas ar fáil do na táillí
  • Caighdeán – Foinsíonn ár ngréasán oiliúna na soláthróirí oiliúna is fearr agus is ábhartha
  • Ábhartha – is féidir le do chuideachta iarratas a dhéanamh ar an oiliúint a theastaíonn uait.
  • Líonrú – Chomh maith leis an oiliúint, tá deiseanna líonraithe ar fáil le fostaithe eile i d’earnáil agus/nó i do réigiún.