Cad is Féidir le Gréasán na Meán a Dhéanamh d’FHOSTÓIRÍ

Reáchtálaimid Cúrsaí oiliúna fóirdheontais go rialta (cinn ghearra agus cinn fhada) do chuideachtaí eile agus do shaoroibrithe atá ag obair san earnáil. Bíonn, agus beidh, na cúrsaí seo ina gcúrsaí saincheaptha agus speisialaithe, deartha agus curtha ar fáil ag gairmithe tionscail chun freastal ar na riachtanais atá aitheanta sa tionscal.

Tairgimid réitigh oiliúna fhóirdheontais intí do chuideachtaí (do bhaill reatha foirne agus d’earcaigh nua). Tá sainmhíniú leathan ar an oiliúint a cháilíonn d’fhóirdheontas agus is féidir leis áireamh a dhéanamh ar oiliúint ar an láthair oibre, socrúcháin, líonrú, srl.

An bhfuil riachtanas oiliúna agatsa dod chuideachta nó dod fhostaithe?

An bhfuil bearna aitheanta scileanna sa tionscal ar chóir díriú uirthi?

Is féidir linn cúrsaí sonracha a oiriúnú do na riachtanais atá agat chomh maith le cúrsaí a reáchtáil atá oscailte do chuideachtaí eile chun barr feabhais a chur ar scileanna agus deiseanna líonraithe a chruthú duit féin nó dod fhoireann.