Cad is Féidir le Gréasán na Meán a Dhéanamh do Cuardaitheoirí Poist:

Reáchtálaimid cúrsaí oiliúna fóirdheontais go rialta (cinn ghearra agus cinn fhada) do chuideachtaí eile agus do shaoroibrithe atá ag obair san earnáil.

Bíonn, agus beidh, na cúrsaí seo ina gcinn saincheaptha agus speisialaithe, deartha agus curtha ar fáil ag gairmithe tionscail chun freastal ar na riachtanais atá aitheanta sa tionscal.

Bíonn líon teoranta d’áiteanna ar fáil IN AISCE ar ár gcúrsaí oiliúna do chuardaitheoirí poist.

Tugann sé sin deis do chuardaitheoirí poist chun uas-sciliú a dhéanamh agus caidrimh nua a chothú le daoine atá ina dtionscal.

  • An bhfuil oiliúint uait chun dul ar bhóthar na fostaíochta?
  • An bhfuil oiliúint shonrach uait mar chúnamh chun post a fháil i dtionscal ar leith?
  • An dteastaíonn uait coinneáil suas chun dáta le teicneolaíochtaí/treochtaí nua i dtionscal ar leith?

Má tá tú dífhostaithe agus gur mhaith leat freastal ar cheann dár gcúrsaí, déan athbhreithniú le do thoil ar na critéir cháilitheachta.

Níl sé ar ár gcumas áiteanna in aisce a gheallúint ar ár gcúrsaí; cuirtear áiteanna ar fáil ar bhonn crannchuir agus cuirfear na rannpháirtithe ar an eolas roimh ré.

Trí oiliúint a fháil le gréasán Skillnets, ní amháin go mbeidh tú in ann rochtain a fháil ar oiliúint atá ábhartha go díreach le riachtanais an tionscail ach tá buntáiste breise ann de dheiseanna líonraithe,

An bhfuil comhairle uait nó breis eolais faoin méid atá Gréasán na Meán Skillnet in ann a dhéanamh duit?

Déan teagmháil linn @ info@greasannamean.ie nó 091 558400